SMF - Just Installed!

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Oliferecensioni

Pages: [1]
1
General Discussion / Olife recensioni
« on: September 27, 2018, 01:28:09 PM »
Le khemikhali ayikwazi ukufikelela kwientyatyambo ezininzi, ngaphezu kwendawo apho ientyatyambo zihlala khona ezi zihluma ngeli xesha ziza kuba yimifuno. Ngoko uncike kwimithi yangaphambili yokupomfa ukuze ungenayo ioli yeoli yomnqumo yonke into engaphezu kweendlela zakho.
Olife recensioni

Pages: [1]